MENU Home
課程類別 Classification
電子報訂閱 Paper Subscribe
訂閱
快速連結 Quick Links
會員系統 Member System
重填
登入
電子報訂閱 Paper Subscribe
訂閱
快速連結 Quick Links
課程名稱 上課時間 學費 招生人數 報名
(2020夏)五日主題營-魔法科學-魔法異聞錄 2020-08-10 $5800 32 / 31
即將額滿
(2020夏)五日主題營-自然生態觀察營 2020-08-24 $6000
$5400
33 / 33 已額滿
(2020夏)主題營-小小主播營 2020-08-17 $6000
$5400
32 / 32
備取中
(2020夏)8/17-8/28第三梯小貓頭鷹綜合營 2020-08-17 $11000
$9900
96 / 94
即將額滿
(2020夏) 主題營-理財小達人 2020-08-10 $6000
$5400
32 / 32
備取中
(2020夏)主題營-小小樂高創客 2020-08-17 $6000
$5400
28 / 28
備取中